Скочи на садржај

Pervajz lajsne

  • од

Pervajz lajsne  su veoma bitan element svakog enterijera. One sakrivaju prostor između štoka i zida. Taj prostor posle ugradnje vrata veoma često izgleda veoma neuredno.

Pervajz lajsne su najčešće drvene, mada se  je sve češći trend upotrebe lajsni i od drugih materijala. Oblik i boja pervajz lajsni treba da bude usklađen sa izgledom samog štoka i vrata.

Prilikom ugradnje štoka vrata strogo se vodi računa da on bude što ravnije postavljen. Zbog toga se uvek ostavlja koji cantimetar širi otvor, kako bi ugradnja vrata bila što preciznija. Nakon ugradnje taj prostor se ispunjava pur penom i potrebno ga je  zamaskirati, a tu na scenu stupaju upravo pervajz lajsne ili ugaone, takozvane štelujuće lajsne.

 

Samoštelujući pervajz  je pervajz koji je nastao kao mogućnost za pokrivanje anomalija prilikom gradnje (kriv zid ili zid različite širine), ali i kao opcija za lakši odabir dubine štoka vrata. Naime, za razliku od klasičnog pervajza, koji se fiksira na spoljašnju stranu štoka bez mogućnosti štelovanja (svi nedostatci gradnje i ugradnje vrata vidljivi), ovaj štok ima duži „zub“ koji ulazi u falc štoka i na taj način se idealno prilagođava površini na koju naleže, ostavljajući vizualno efekat savršenog izbora vrata i ugradnje.